Bouwrijp

Partners Bouwrijp

Bodemkwaliteit en milieurisico's helder in kaart gebracht.

Vrijheidsweg 45
1521RP Wormerveer
grsspijkermilieu.nl

GRS Milieu is een expert in het onderzoeken van verontreinigde bodem, flora & fauna en archeologie. Voor de haalbaarheid van groot- en kleinschalige projecten worden de risico's en kansen vroegtijdig herkend. Essentieel voor het tot stand komen van een bouwrijpe situatie.

Inzicht in alle onderdelen en werkzaamheden voor uw project.

Dorpsstraat 44
1564LK Jisp
infra-visie.nl

InfraVisie inventariseert en adviseert in elke fase van het Bouwrijp-proces. Vanuit grove schetsen tot aan gedetailleerde digitale tekeningen. De jarenlange ervaring die InfraVisie heeft opgedaan in talloze projecten uit zich in iedere fase van de ontwikkeling. Met kennis van kostprijs calculaties, civiele (rand) voorwaarden en engineering. Ieder onderdeel is van groot belang voor het tot stand komen van een bouwrijpe situatie.

De complete inrichting van het bouwterrein.

Vlasblomweg 24
1531PW Wormerveer
florisinfra.nl

Geen enkele locatie in Nederland is ongerept. Voor een nieuwe ontwikkeling moeten restanten uit het verleden worden opgeruimd en aangepast aan de projecteisen. Slopen, saneren, ontgraven, ophogen, draineren, riolering, beschoeiing, civiele kunstwerken, terreinverharding en -inrichting: Werkzaamheden die Floris Infra al 100 jaar onder de knie heeft en die nodig zijn voor het tot stand brengen van een bouwrijpe locatie.

Het verplaatsen van grond is een vast onderdeel van een bouwproject.

Vrijheidsweg 45
1521RP Wormerveer
grobagrond.nl

Of het nu om saneren gaat of om de aanleg van een parkeergarage, de grondbalans is bijna nooit gesloten. Groba Groep heeft met haar locaties en contacten een oplossing voor alle soorten grond die af- of aangevoerd moeten worden. Daarmee komt een bouwrijpe locatie tot stand.