Bouwrijp

Met Bouwrijp onder controle

Goede voorbereidingen zijn het halve werk. Gedegen en zorgeloos starten op een bouwrijpe locatie, compleet naar wens ingericht.

Dit is mogelijk door de samenwerking van ervaren partijen. Alle startrisico's worden voor u in kaart gebracht en overgenomen. Van inventarisatie, advies, ontwerp, tekening, vergunningen, haalbaarheidsramingen, bodemonderzoek, milieuaspecten en coördinatie van nutsbedrijven tot grond aan- en afvoer, ontruimings- en sloopwerken en inrichting van het terrein. Projecten worden hei-klaar opgeleverd.

Bouwrijp is een initiatief van vier bedrijven: InfraVisie, GRS Milieu, Floris Infra en Groba Groep. Al jaren werken wij op veel terreinen samen en vullen elkaars werkzaamheden aan. Door hun gezamenlijke expertise worden slimme oplossingen geboden.

Nu zijn de krachten gebundeld in één bedrijf waarbij timing en totaalvisie worden gegarandeerd. Uw vliegende start op een bouwrijpe locatie komen wij graag persoonlijk toelichten.